Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Διαχειριστής Ιστοσελίδας
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ENFLOW ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο: «ENFLOW Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας, εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «ο Διαχειριστής».

Παρόντες Όροι
Αφορούν τον ιστότοπο στην διεύθυνση https://enflow.gr/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και όπου αναφέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά.
Οι όροι χρήσης αφορούν μόνο τον ανωτέρω ιστότοπο και όχι ειδικότερες συμφωνίες που έχουν συναφθεί ηλεκτρονικά ή γραπτώς.

Τροποποίηση
Οι όροι δύνανται να τροποποιηθούν δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.
Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.

Σκοπός της Ιστοσελίδας:
H ενημέρωση του κοινού και υποψήφιων πελατών του Διαχειριστή για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις συνεργασίες που διαθέτει ο Διαχειριστής.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα.
Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς τον Διαχειριστή.

Διανοητική Ιδιοκτησία του Διαχειριστή
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Διαχειριστή.
Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο, σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή.
Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

Διανοητική Ιδιοκτησία Τρίτων
Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως τηνπροηγούμενη άδεια των ιδιοκτητών τους.
Τα εμπορικά ή διακριτικά σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αναφέρονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν συνεπάγονται την προώθηση, έγκριση ή πρόταση του Διαχειριστή από τους αντίστοιχους κατόχους ή χρήστες αυτών.
Δικαιώματα σε κείμενα, άρθρα και εικόνες που προβάλλονται διά της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν στους δημιουργούς τους.
Λογαριασμοί Facebook-Instagram-LinkedIn
O Διαχειριστής δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια, δημοσιεύσεις ή και στα κείμενα που φιλοξενούνται στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι λογαριασμοί του Διαχειριστή παρουσιάζονται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα.
Οι απόψεις ή/και άρθρα που αναδημοσιεύονται και φιλοξενούνται στο forum επικοινωνίας δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τον Διαχειριστή, ούτε ενθαρρύνουν την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Όποιο εμπορικό σήμα αναφέρεται, παραμένει ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τις αναρτήσεις σε λογαριασμούς που διαθέτει ο Διαχειριστής παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω email ή με απευθείας μήνυμα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.
Υπερσύνδεσμοι και Μέσα (Κοινωνικής Δικτύωσης)
Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που παρέχουν άμεση πρόσβαση (υπερσύνδεσμοι) σε άλλες ιστοσελίδες και/ή σελίδες και λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Διαχειριστής δεν έχει με κανέναν τρόπο συμμετάσχει στην διαμόρφωση αυτών των ιστοσελίδων και δεν ασκεί κανένα άλλο μέτρο ελέγχου επί αυτών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές τις ιστοσελίδες.
Σύνδεσμοι από και προς την ιστοσελίδα δεν συνιστούν κανενός είδους έγκριση από τον διαχειριστή για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή αντίστροφα.

Κατάλογοι – Τιμές – Προϊόντα
Πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι ανακριβή.
Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας και των πραγματικών τεχνικών χαρακτηριστικ
Για τιμές και ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά παρακαλείσθε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Διαχειριστή μέσω email ή τηλεφωνικά.
Κατάλογοι προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα και δίδονται από προμηθευτές δεν δεσμεύουν τον Διαχειριστή και έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.

Εμπιστευτικότητα
Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης εμπιστευτικά δεδομένα (προσωπικά ή επιχειρηματικά).
Σε περίπτωση που για τη δημιουργία προσφοράς απαιτείται η παροχή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών σε εμάς να επικοινωνείτε πρώτα μέσω email ή τηλεφώνου.

Δωσιδικία
Αρμόδια για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς ανακύπτει από τους παρόντες όρους θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.