Εταιρεία

Reforming the industry
Η εταιρεία enflow αποτελεί έναν ολοκληρωμένο και πρωτοπόρο οργανισμό στον τομέα της διαχείρισης και επεξεργασίας νερού και λυμάτων. Μέσα από τη διενέργεια έγκυρων τεχνικών μελετών και την παροχή πιστοποιημένων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, που χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές των κατασκευών, των υποδομών και της βιομηχανίας, η enflow περατώνει ολοκληρωμένα έργα σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζεται με την αποστράγγιση, τη συλλογή και την επεξεργασίας του νερού.
Το δικό μας flow
Η παρουσία μας στην εγχώρια αγορά έχει ως σημείο αναφοράς εκκίνησης το 2013, ενώ από το 2016 η enflow ανανεωμένη, έχει εισέλθει δυναμικά στις διεθνείς αγορές, καθορίζοντας τους όρους ποιότητας και καινοτομίας στους τομείς δράσης της, εστιάζοντας στις κτιριακές υποδομές και τον περιβάλλοντα χώρο, στις ανάγκες της βιομηχανίας, στις απαιτήσεις της οδοποιίας, αλλά και σε πλήρως εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως εκείνες των αεροδρομίων και των λιμένων.

Είτε πρόκειται για αισθητικές λύσεις, είτε για ολοκληρωμένες λειτουργικές εγκαταστάσεις συστημάτων, στόχος της enflow είναι η πραγματική αναβάθμιση τόσο του χώρου, όσο και η ποιότητα της καθημερινότητας των ανθρώπων που τον χρησιμοποιούν.
H Φιλοσοφία μας
Κάθε ανοδικό βήμα της enflow υποστηρίζεται από δύο θεμελιώδεις αρχές: Το ανθρώπινο δυναμικό και την άοκνη εστίαση στην εξειδίκευση και την καινοτομία. Αυτές οι δύο αρχές αποτελούν τους πραγματικούς πυλώνες ανάπτυξης, αλλά και τον ορισμό της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Η στελέχωση της enflow αντικατοπτρίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Έτσι, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται πάντα η εξειδικευμένη και πλήρως καταρτισμένη, με πραγματική εμπειρία, ομάδα μηχανικών, που υποστηρίζει και εξασφαλίζει την άρτια υλοποίηση κάθε έργου, μεγάλου ή μικρού.

Με προσήλωση στην καινοτομία, καθώς και στις σύγχρονες περιβαλλοντικές ταυτότητες δράσης, προσφέρουμε πάντοτε τη βέλτιστη και ποιοτικότερη κάλυψη, με οικονομική ταυτότητα, αντοχή στον χρόνο και απόλυτη ανταπόκριση στις πραγματικές απαιτήσεις και τις εξειδικευμένες συνθήκες κάθε project εγκατάστασης, σύμφωνα πάντα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.
Ένα όραμα
Μέσα στην πορεία των επιχειρηματικών μας δράσεων η ροή υλοποίησης των project, καθώς και τα σταθερά αποτελέσματά μας, αποδεικνύουν την ποιότητα και τη συνέπεια που διέπουν κάθε μας ενέργεια. Αυτή ακριβώς η πορεία έχει πάντοτε ως στόχο τη διασφάλιση μιας συνεχώς ανιούσας ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, η οποία καλύπτει με τον βέλτιστό τρόπο τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας, στον πολύπλευρο τομέα της διαχείρισης και επεξεργασίας νερού και λυμάτων.

Η καθιέρωση στην εγχώρια αγορά και η περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών μας έχουν ως μοναδικό παραλήπτη, άμεσα και έμμεσα τον ίδιο τον πελάτη, τον άνθρωπο. Προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάτω από τα αυστηρότερα πλαίσια ασφάλειας και ποιότητας, στοχεύουμε στη διασφάλιση και αναβάθμιση της πραγματικής λειτουργικής, αλλά και αισθητικής, αξίας των χώρων εγκατάστασης των συστημάτων και των εφαρμογών μας, στην εφαρμογή ή επίρρωση της πράσινης ταυτότητάς τους, αλλά, ακόμη περισσότερο, και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Αυτό είναι το όραμά της enflow, και γι’ αυτό συνεχίζουμε να αναμορφώνουμε την ροή των δεδομένων στη διαχείριση νερού.