Αυτόματοι λιποσυλλέκτες

Η enflow σε συνεργασία με την EPAS παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τον GreaseShield, τον καλύτερο αυτόματο λιποσυλλέκτη για κάτω από τον νεροχύτη με πατενταρισμένη τεχνολογία και 20 διεθνής διακρίσεις. Είναι μια λιποπαγίδα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, εκμεταλλευόμενη τη θερμική ενέργεια που υπάρχει στα απόβλητα για να διαχωρίσει τα γαλακτοποιημένα λίπη και ιδιαίτερα τα κορεσμένα ζωικά λίπη πριν αυτά στερεοποιηθούν. Ο GreaseShield με χρήση πρόφιλτρου ή με προαιρετικό σύστημα αυτόματης απομάκρυνσης στερεών, απομακρύνει τα οργανικά κατάλοιπα που ευνοούν τις αναερόβιες συνθήκες και προκαλούν έντονη δυσοσμία λόγω της βιολογικής ζύμωσης. Λόγω της αποικοδόμησης του οργανικού φορτίου μειώνονται δραστικά το BOD, COD, SS και FOG στην έξοδο.

Τα πλεονεκτήματά του συνοψίζονται παρακάτω:

· Μοναδικός και κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός για την απομάκρυνση των FOGs
· Απομάκρυνση του γαλακτοματοποιημένου ζωικού λίπους
· Αφαίρεση των μη αναμείξιμων υγρών – φυτικών ελαίων
· Μείωση κόστους χρήσης, αφού δεν απαιτείται η άντληση του λίπους και αποφεύγεται η στόμωση του δικτύου αποχέτευσης
· Μείωση κόστους χρήσης, αφού δεν απαιτείται η αγορά ενζύμων ή βιολογικών προσθέτων
· Φιλικό στο χρήστη, δεν απαιτείται η πρόσβαση του προσωπικού στο εσωτερικό του μηχανήματος και δεν εκλύονται οσμές
· Δεν υπάρχει βάνα για την εκροή του λίπους που μπορεί να στομώσει
· Προστατεύει το δίκτυο της αποχέτευσης από τα οργανικά λίπη
· Φιλικό προς το περιβάλλον καθώς χρησιμοποιεί την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία του
· Μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα
· Δεν υπάρχει θερμαντικό στοιχείο άρα δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
· Προστατεύει το περιβάλλον από τη ρύπανση με έλαια και λίπη
· Συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς των εταιρειών ύδρευσης
· Βελτιώνει την εταιρική κοινωνική ευθύνη

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.