ΑΜΥΛΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ


Στη βιομηχανία τροφίμων, κατά την επεξεργασία αμυλούχων τροφών, όπως πατάτες, δημητριακά, ρύζι, όσπρια, αλεύρι παράγονται υγρά απόβλητα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες αμύλου.

Τα υγρά αυτά απόβλητα παράγονται από διεργασίες διαβροχής και εκπλύσεων, διαχωρισμών, συμπυκνώσεων αλλά και από καθαρισμούς δαπέδων και εξοπλισμού του εργοστασίου πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, καθώς το άμυλο δεν διαχωρίζεται από τα λύματα, με αποτέλεσμα όταν ψύχεται να δημιουργεί επίμονες εναποθέσεις και απόφραξες στις σωληνώσεις της αποχέτευσης.

Τα υγρά απόβλητα που εμπεριέχουν άμυλο δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς και μπορούν εύκολα να υποστούν επεξεργασία για το διαχωρισμό του αμύλου από τα υδάτινα αιωρήματα του.

Η enflow διαθέτει μεγάλη γκάμα αμυλοσυλλεκτών για υπόγεια και υπέργεια εγκατάσταση. Διαθέτουμε συστήματα με ηλεκτροβάνα για απευθείας ψεκασμό από την παροχή νερού ή με αντλία ψεκασμού η οποία επανατροφοδοτείται από το νερό της μονάδας του αμυλοσυλλέκτη. Επιπλέον, διατίθενται μονάδες διπλής εισόδου για ταυτόχρονο διαχωρισμό αμύλου και λυμάτων επιβαρυμένων με έλαια ή λίπη.

Οι αμυλοσυλλέκτες μπορούν να συνδεθούν απευθείας με μηχανήματα επεξεργασίας αμυλούχων τροφίμων, όπως μηχανήματα αποφλοίωσης πατάτας.

Τα συστήματα μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με αυτοματισμούς όπως μονάδες ειδοποίησης (alarm) στάθμης αμύλου, φρεάτιο δειγματοληψίας κ.α.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.