ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ


Οι βιολογικοί καθαρισμοί είναι το πλέον διαδεδομένο σύστημα επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων τόσο για τη δοκιμασμένη λειτουργία τους, όσο και για την ευελιξία προσαρμογής στην πληθώρα διαφορετικών τύπων αποβλήτων. Σκοπός της επεξεργασίας καθαρισμού των υγρών αποβλήτων είναι η επαναφορά του χρησιμοποιημένου νερού στη φύση (ή στο κύκλωμα παραγωγής) με αποδεκτά φυσικά χαρακτηριστικά, που θα είναι συμβατά με τις επιθυμητές χρήσεις, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Η βιολογική αποδόμηση του οργανικού ρύπου των λυμάτων στηρίζεται στην ανάπτυξη βιολογικής μάζας (μικροοργανισμοί) η οποία μεταβολίζει τον άνθρακα, το άζωτο και τον φώσφορο των αποβλήτων, βοηθούμενη από οξυγόνο (αερισμός) και τη μηχανική δράση (ανάδευση), αποβάλλοντας καθαρό νερό.

Ανάλογα με τον τύπο και τα στάδια της επεξεργασίας τα επεξεργασμένα λύματα μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια σε φυσικό αποδέκτη, για άρδευση ή και επαναχρησιμοποίηση. Τα οφέλη από μια βιολογική επεξεργασία είναι σημαντικά για τη βιομηχανία, τον επιχειρηματία, τον ιδιώτη και φυσικά για το περιβάλλον.

Η ομάδα των μηχανικών μας διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της βιολογικής επεξεργασίας και διαχείρισης τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών αποβλήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από προκατασκευασμένα συστήματα (compact), ακόμα κι αρκετά μεγάλης δυναμικότητας, σχεδιασμένα να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη κάνοντας την εγκατάσταση άμεση κι εύκολη. Οι λύσεις που προσφέρουμε εξειδικεύονται κατά περίπτωση και επιλέγεται ο αποδοτικότερος και οικονομικότερος τύπος επεξεργασίας. Η enflow έχοντας εμπειρία με όλους τους δοκιμασμένους τύπους επεξεργασίας, προσφέρει εκτός από τα κλασικά συστήματα αερισμού με καθίζηση και συστήματα που εφαρμόζουν τις μεθόδους SBR, MBBR και MBR.

Τα συστήματα ασυνεχούς λειτουργίας (SBR) είναι ιδιαίτερα ελκυστικά σε πολλές εφαρμογές, λόγω της απλότητάς τους και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται πολύ καλά στις μεγάλες διακυμάνσεις παροχών και ρυπαντικών φορτίων. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζουν τη συμβατική μέθοδο ενεργού ιλύος με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται δεξαμενή καθίζησης, καθώς ο διαχωρισμός συμβαίνει στην ίδια δεξαμενή, διακόπτοντας τη λειτουργία του αερισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εκτός από τη σχετική απλότητα και την αυτόματη λειτουργία των συστημάτων SBR, άλλα πλεονεκτήματα είναι ο υψηλός βαθμός απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου (BOD5), η μικρή απαιτούμενη έκταση και η δυνατότητα απομάκρυνσης αζώτου και φωσφόρου.

Η μέθοδος ασυνεχούς λειτουργίας βρίσκει εφαρμογή στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, ειδικά σε περιπτώσεις μικρών οικισμών. Επίσης εφαρμόζεται σε μικρές ως μεσαίες βιομηχανίες καθώς προσφέρει το πλεονέκτημα των σημαντικά μικρότερων απαιτήσεων σε όγκο δεξαμενών.
Η μέθοδος επεξεργασίας MBBR (Moving Bed BioReactor) αποτελεί μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική τεχνολογία για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων. Τα συστήματα MBBR συνδυάζουν τη συμβατική μέθοδο ενεργού ιλύος με τη χρήση πληρωτικού υλικού μεγάλης επιφάνειας όπου αναπτύσσεται η βιομάζα. Η βιολογική επεξεργασία λαμβάνει χώρα τόσο στο υπό αιώρηση ανάμικτο υγρό, αλλά κυρίως στο βιοφίλμ που αναπτύσσεται στο ειδικό υλικό με το οποίο πληρώνεται ο βιολογικός αντιδραστήρας. Με αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνεται αυξημένη συγκέντρωση ενεργού ιλύος MLSS με αποτέλεσμα εντατικότερη επεξεργασία και υψηλότερης ποιότητας εκροές.

Η συγκεκριμένη λύση προτείνεται για βεβαρημένα απόβλητα ή για υψηλές απαιτήσεις στην εκροή (υπεδάφια διάθεση, άρδευση κτλ) με οικονομικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι compact μονάδες MBBR παραδίδονται έτοιμες για τοποθέτηση και θέση σε άμεση λειτουργία. Όλος ο εξοπλισμός είναι προ εγκατεστημένος σε σύστημα μιας δεξαμενής.
Τα συστήματα διαχωρισμού με μεμβράνες υπερδιήθησης (MBR-Membrane Bio Reactor) αποτελούν ένα συνδυασμό της κλασσικής και ευρέως διαδεδομένης μεθόδου ενεργού ιλύος και της υπερδιήθησης με μεμβράνες. Η καινοτομία της μεθόδου έγκειται στη χρήση ειδικών μεμβρανών νέας τεχνολογίας οι οποίες βρίσκονται βυθισμένες στο ανάμικτο υγρό (βιομάζα – επεξεργασμένα). Τα επεξεργασμένα διέρχονται μέσα από τις μεμβράνες και απομακρύνονται, ενώ η βιομάζα κατακρατείται και παραμένει στο σύστημα επεξεργασίας. Επομένως οι δεξαμενές τελικής καθίζησης του συστήματος ενεργού ιλύος αντικαθίστανται από μονάδες διύλισης μέσω μεμβρανών (τύπου MF ή UF). Η υψηλή συγκέντρωση της βιομάζας στο βιολογικό αντιδραστήρα, έχει ως συνέπεια την επίτευξη πλήρους διάσπαση της οργανικής ύλης (μικρή ποσότητα πλεονάζουσα ιλύς) και της νιτροποίησης μέσα σε πολύ λίγες ώρες.

Σήμερα υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες και συστήματα MBR, που κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα και χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές. Το βασικότερο πλεονέκτημα των εν λόγω συστημάτων είναι η υψηλής ποιότητας εκροή (απόδοση ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασμένου σε BOD5 > 95%). Επιπλέον εναρμονίζονται απόλυτα με το περιβάλλον της περιοχής και προκαλούν την ελάχιστη δυνατή όχληση (δεν παρουσιάζουν οσμές, καθώς η λειτουργία τους γίνεται σε κλειστό κύκλωμα). Τα συστήματα MBR μπορoύν να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες εποχιακές διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές, με την πρόβλεψη της κατάλληλης δεξαμενής εξισορρόπησης ανάντη του συστήματος των μεμβρανών. Οι μονάδες απαιτούν μικρότερη επιφάνεια εγκατάστασης, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης βιομάζας και μπορούν να εγκατασταθούν και εντός κτιρίου.
 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ

Compact Επεξεργασία Υγρών αποβλήτων

compact-ygra-apovlita

Προκατασκευασμένο σύστημα MBR

Μια ολοκληρωμένη λύση της enflow, έτοιμη προς τοποθέτηση με προ-εγκατεστημένα τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη και τις μεμβράνες εντός container.
Ανακαλύψτε το

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.