Τα συστήματα διήθησης περιλαμβάνουν προϊόντα υπόγειας διαχείρισης ομβρίων υδάτων, αλλά και επεξεργασμένων λυμάτων μετά από βιολογικό καθαρισμό.

Είναι σχεδιασμένα με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του βρόχινου νερού και τη μετρίαση των πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πιο κοινά χρησιμοποιούμενοι τύπο συστημάτων διήθησης είναι οι υπόγειες αρθρωτές δεξαμενές και τα τούνελ διήθησης.

Οι πρώτες παρέχουν συγκράτηση των όμβριων υδάτων και είναι κατάλληλες για πλήθος εφαρμογών τόσο για φυσικό, όσο και για δομημένο περιβάλλον. Στόχος του συστήματος είναι η προσωρινή συλλογή των όμβριων υδάτων και η σταδιακή απελευθέρωση τους αποτρέποντας τις πλημμύρες και συμβάλλοντας στην αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Εναλλακτικά επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση του συλλεγόμενου νερού για εξοικονόμηση πόρων.

Τα τούνελ διήθησης αποτελούν υπόγειες λεκάνες αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης ομβρίων υδάτων ή λυμάτων. Τα συστήματα αυτά, ανάλογα με την εφαρμογή και τον τύπο της εγκατάστασης είναι σε θέση να διευκολύνουν τη διήθηση του νερού, να απελευθερώνουν το συσσωρευμένο νερό σταδιακά ή να αποθηκεύουν ένα καθορισμένο όγκο νερού απελευθερώνοντας το πλεονάζον σε έναν τελικό αποδέκτη.

Τα τούνελ διήθησης χρησιμοποιούνται και ως πεδία διασποράς επεξεργασμένων λυμάτων έπειτα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).

Ζητήστε προσφορά ή καλέστε μας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα προϊόντα μας.