ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

Τα φρεάτια υδροσυλλογής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του καταστρώματος των γεφυρών και ως εκ τούτου, πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή κυκλοφορία και την προστασία της υποδομής.

Η γκάμα προϊόντων των συστήματων αποστράγγισης γεφυρών που παρέχουμε, περιλαμβάνει σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα, τις απορροές HSD-2 και HSD-5. Χαρακτηριστικό και των δυο είναι η ασφάλεια, η απλή λειτουργία και η ελάχιστη συντήρηση.

Οι απορροές υδροσυλλογής γεφυρών HSD-2 και HSD-5 είναι κατασκευασμένες από ελατό χυτοσίδηρο, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της σχάρας. Φέρουν κατάλληλη διάταξη προσαρμογής της στεγανωτικής μεμβράνης κατά EN 1229 ενώ η κλάση φόρτισης τους συστήματος είναι D400 κατά EN 124. Το σύστημα φέρει καλάθι συγκράτησης στερεών, για να εμποδίζει τα φερτά υλικά να εισέλθουν εντός της σωλήνωσης. Όλες οι σχάρες στα στόμια υδροσυλλογής είναι ανοιγόμενες και έχουν επαρκές μέγεθος με διαστάσεις 300x500mm ή 500x500mm καθώς και κλείδωμα για προστασία από κλοπή και βανδαλισμούς. Tο κάτω μέρος της απορροής συνδέεται με τη σωλήνωση και τοποθετείται πρώτο κατά τον εγκιβωτισμό. Έπειτα εφαρμόζονται μεμβράνες στεγάγωσης περιμετρικά των εξωτερικών τοιχωμάτων του στομίου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των απορροών γεφυρών HSD:
 • Παράγονται από ελατό χυτοσίδηρο για βέλτιστη αντοχή στο χρόνο
 • Κλάση φόρτισης D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN124
 • Ανοξείδωτο ειδικό σύστημα κλειδώματος χωρίς βίδες για προστασία από τυχαίο άνοιγμα
 • Λάστιχο ανθεκτικό στη φθορά για την εξάλειψη των θορύβων
 • Ρύθμιση καθ’ ύψος και περιστροφή του άνω τμήματος
 • Καλαθάκι κατακράτησης στερεών από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα
 • Εύκολο και γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο
 • Φλάντζα στεγανοποίησης για αξιόπιστη σύνδεση με τη μεμβράνη
 • Υψηλή υδραυλική παροχετευτικότητα
Diffuser: Για την απομάκρυνση της απορροής που συγκεντρώνεται στο ακρόβαθρο της γέφυρας πρέπει να διασφαλίζεται μια υδραυλικά κατάλληλη διαδρομή μέχρι το σημείο απόρριψης. Αυτή η διαδρομή συνήθως υλοποιείται με ανοικτό αγωγό ή με σωλήνωση. Εάν δεν υπάρχει υδραυλικά αποδεκτή φυσική διαδρομή τότε αυτή θα πρέπει να διαμορφώνεται. Σε κάθε περίπτωση τα νερά της απορροής πρέπει να καθοδηγούνται μακριά από όλα τα δομικά στοιχεία της γέφυρας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις για διάβρωση που μπορεί να προκληθούν από τα χημικά συστατικά της απορροής. Όταν είναι εφικτό πρέπει να χρησιμοποιείται η ελεύθερη πτώση των νερών σε σχέση βέβαια με τις χρήσεις του χώρου κάτω από τη γέφυρα. Συστήματα ελεύθερης πτώσης θα πρέπει να επεκτείνονται ώστε τα σημεία εκροής να βρίσκονται κάτω από την ανωδομή και να τοποθετούνται μακριά από τα βάθρα ώστε να αποφεύγεται η διαβροχή των μελών της γέφυρας με την επιρροή των ανέμων. Επίσης τέτοια συστήματα θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η πτώση του νερού να μη προκαλεί βλάβη σε οτιδήποτε είναι κάτω από τη γέφυρα, όπως οδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, πεζοδρόμους κ.τ.λ. Τα συστήματα αυτά είναι γνωστά ως διαχυτήρες (diffusers) κι δημιουργούν μια διασπορά της απορροής της γέφυρας. Αποτελούνται στο κάτω μέρος από μια στρογγυλή ή μυτερή επιφάνεια για να ‘σπάει’ τον πίδακα νερού ενώ στο άνω τμήμα υπάρχει λάστιχο με σφικτήρα για να προσαρμόζεται στην εκάστοτε διατομή της σωλήνας.

Σχάρες ανακαίνισης γεφυρών: Σε περιπτώσεις ανακαίνισης γεφυρών συνήθως απαιτείται η αντικατάσταση μόνο της σχάρας. Διαθέτουμε σχάρες χαμηλού προφίλ για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

  Ενδιαφέρεστε;

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.