ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΔΩΜΑΤΟΣ - ΟΡΟΦΗΣ


Η άμεση αποφόρτιση των νερών στις εκτεθειμένες επιφάνειες ενός κτιρίου όπως οι οροφές, τα μπαλκόνια κλπ είναι σημαντική για την προστασία της δομής του κτιρίου από διαβρώσεις και υγρασία. Για την αποστράγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν βαρυντικού τύπου συστήματα ή υπό κενό. Τα σιφωνικά συστήματα (Θεώρημα Bernoulli) χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση μεγάλων επιφανειών και κυρίως μη βατών περιοχών όπου και περιορίζεται η βρωμιά στο χώρο. Σε περίπτωση εμφράξεων προβλέπεται από το πρότυπο EN 1253 επιπλέον η χρήση βαρυντικού τύπου απορροών ασφαλείας, σε περίπτωση υπερχείλισης.

Ο πιο διαδεδομένος και σίγουρος τρόπος αποστράγγισης, ειδικά σε περιοχές όπως η Ελλάδα, με μεγάλη διάρκεια ξηρασίας και ακραίες βροχοπτώσεις που δημιουργούν εμφράξεις από τα φερτά στα συστήματα, είναι με τη χρήση βαρυντικών συστημάτων. Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των συστημάτων είναι:

1) η συνεργασία και συνοχή της απορροής με το ασφαλτόπανο ή την υγρή μόνωση
2) η σωστή επιλογή σχάρας τόσο για την αποφυγή εμφράξεων όσο και για τη σωστή επιλογή κλάσης φόρτισης σε περίπτωση βατού χώρου.

Ο βαθμός πλήρωσης στις σωληνώσεις σύμφωνα με το EN 12056 δεν πρέπει να ξεπερνάει το 0,7 αφού απαιτείται σωστός αερισμός για την ασφαλή και σίγουρη αποστράγγιση. Η παροχή για την εκάστοτε επιφάνεια υπολογίζεται από τον τύπο:

  • Q=r (ύψος βροχής L/s*ha) * C * A(επιφάνεια m2) /10.00


Ο συντελεστής απορροής σύμφωνα με το Γερμανικό DIN 1986-100 είναι:

Τύπος επιφάνειας Συντελεστής απορροής (C)
Μεμβράνη, Τσιμέντο, Άσφαλτος, πλακάκι 1.0
Χαλίκι, Πράσινη οροφή με πάχος λιγότερο των 10cm 0.5
Πράσινη οροφή με πάχος μεγαλύτερο των 10cm 0.3
Η υπολογιζόμενη παροχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του αριθμού των απορροών καθώς και της σωστής διατομής αυτών.

H enflow για τα προϊόντα που προμηθεύει, σε συνεργασία με τους οίκους του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει μπορεί να διαστασιολογήσει το σιφωνικό σύστημα με βάση τις απαιτήσεις του κάθε έργου.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.