ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΡΟΦΗΣ


Η άμεση αποφόρτιση των νερών στις εκτεθειμένες επιφάνειες ενός κτιρίου όπως οι οροφές, τα μπαλκόνια, οι ταράτσες, κλπ είναι σημαντική για την προστασία της δομής του κτιρίου από διαβρώσεις και υγρασία. Για την αποστράγγιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν βαρυντικού τύπου συστήματα ή υπό κενό. Τα σιφωνικά συστήματα (Θεώρημα Bernoulli) χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση μεγάλων επιφανειών και κυρίως μη βατών περιοχών όπου και περιορίζεται η βρωμιά στο χώρο. Σε περίπτωση εμφράξεων προβλέπεται από το πρότυπο EN 1253 επιπλέον η χρήση βαρυντικού τύπου απορροών ασφαλείας, σε περίπτωση υπερχείλισης.

Ο πιο διαδεδομένος και σίγουρος τρόπος αποστράγγισης, ειδικά σε περιοχές όπως η Ελλάδα, με μεγάλη διάρκεια ξηρασίας και ακραίες βροχοπτώσεις που δημιουργούν εμφράξεις από τα φερτά στα συστήματα, είναι με τη χρήση βαρυντικών συστημάτων.
Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των συστημάτων είναι 1) η συνεργασία και συνοχή της απορροής με το ασφαλτόπανο ή την υγρή μόνωση, 2) η σωστή επιλογή σχάρας τόσο για την αποφυγή εμφράξεων όσο και για τη σωστή επιλογή κλάσης φόρτισης σε περίπτωση βατού χώρου.

Η enflow σχεδιάζει και διαθέτει στη γκάμα των προϊόντων της συστήματα αποστράγγισης για διάφορους τύπους οροφής .

Η ολοκληρωμένη σειρά απορροών που έχει αναπτύξει η enflow περιλαμβάνει γωνιακές και κατακόρυφες απορροές οροφής κατασκευασμένες εξολοκλήρου από αλουμίνιο για απόλυτη προστασία από τη διάβρωση. Είναι κατάλληλες για χρήση με τους περισσότερους τύπους στεγανωτικής μεμβράνης. Η έξοδος της απορροής μπορεί να συνδεθεί με σωληνώσεις από χυτοσίδηρο με σπείρωμα ή χωρίς, σωλήνες HDPE και σωλήνες PVC μέσω κατάλληλου πλαστικού προσαρμογέα.

ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Oι γωνιακές απορροές οροφής αλουμινίου της enflow μπορούν να εγκατασταθούν για να παρέχουν κάθετη ή οριζόντια απορροή. Η έξοδος της απορροής έχει κατασκευαστεί σε όλες τις συνήθεις διατομές που χρησιμοποιούνται σε έργα στην Ελλάδα και η γκάμα περιλαμβάνει: 2’’, 3’’, 4’’ 5’’ κι 6’’.
Όλες οι απορροές διαθέτουν σπείρωμα, επιτυγχάνοντας πλήρη στεγάνωση.

Κωδικός προϊόντος Έξοδος Ονομαστικό Μέγεθος (mm)
N-TWO2 2” 50
N-TWO3 3” 75
N-TWO4 4” 100
N-TWO5 5” 125
N-TWO6 6” 150

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Οι κατακόρυφες απορροές αλουμίνιου είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους εφαρμογών επίπεδης οροφής. Διατίθενται με ανεστραμμένο καλάθι ή επίπεδη σχάρα. Οι σχάρες με ανεστραμμένο καλάθι επιτρέπουν την ελεύθερη ροή του νερού της βροχής, αποτρέποντας την είσοδο φερτών ενώ οι επίπεδες σχάρες χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου αναμένεται κυκλοφορία πεζών. Και οι δυο παραπάνω τύποι σχάρας αφαιρούνται χωρίς να επηρεάζεται το κύριο σώμα της απορροής, ο δακτύλιος σύσφιξης και η στεγανωτική μεμβράνη.

Κωδικός προϊόντος Έξοδος Ονομαστικό Μέγεθος (mm)
N-VTO2 2” 50
N-VTO3 3” 75
N-VTO4 4” 100
Επιπλέον η enflow σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού μπορεί να προμηθεύσει απορροές κατασκευασμένες από πλαστικό ή χυτοσίδηρο καλύπτοντας τις ανάγκες του κάθε έργου.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.