ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η υγιεινή και η ασφάλεια είναι κρίσιμοι παράγοντες στη βιομηχανία για τη σωστή λειτουργία και την παραγωγή ενός άρτιου τελικού προϊόντος. Η enflow, έχοντας προμηθεύσει πολλές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα, μπορεί να προσφέρει συστήματα επεξεργασίας νερού και συστήματα φίλτρανσης αέρα/νερού σε επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων και βιομηχανίες, καθώς και λύσεις αποστράγγισης με βάση τις αρχές του Συστήματος HACCP.

Με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην προμήθεια ανοξείδωτων συστημάτων αποστράγγισης, που περιλαμβάνουν ανοξείδωτα σιφώνια, ανοξείδωτα κανάλια τύπου Ωμέγα, ανοξείδωτα κανάλια με σχάρες βαρέος τύπου κ.ά., φροντίζουμε τα προϊόντα μας να είναι υγιεινού τύπου, αλλά και να είναι εύκολα στον καθαρισμό και στη συντήρησή τους. Προσέχουμε οι προμηθευτές μας να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Υγιεινής και Σχεδιασμού (EHEDG), και προσπαθούμε να συμμετέχουμε ενεργά στην ανάπτυξη μελλοντικών κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστης πρακτικής, συμβάλλοντας στην αύξηση των προτύπων και στη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου για τις βιομηχανίες τροφίμων.

Η ομάδα μας παρέχει τυποποιημένες αλλά και εξατομικευμένες λύσεις αποστράγγισης, και είναι σε θέση να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της υγιεινής, όπως για παράδειγμα σε μια βιομηχανία παραγωγής πουλερικών που ανησυχεί για τη Listeria, μια βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων που θέλει να ελαχιστοποιήσει τη βακτηριακή μόλυνση, ή μια ζυθοποιία που χρειάζεται υψηλούς ρυθμούς απορροής.

Με ένα εύρος μηχανολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει συστήματα αντίστροφης ώσμωσης, αποσκληρυντές, χλωριωτές, UV, βιολογικούς καθαρισμούς κ.α., το καταρτισμένο τμήμα των μηχανικών της εταιρείας μας, παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για να αναπτύξει το κατάλληλο εξατομικευμένο σύστημα που απαιτεί η κάθε εφαρμογή. Με τα συμβόλαια συντήρησης καλύπτεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιήσεις και ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Φροντίζουμε τα φίλτρα μας να διαθέτουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και διάρκεια, με τη μικρότερη δυνατή πτώση πίεσης. Τα φίλτρα μας βρίσκουν εφαρμογή σε φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες εμφιαλώσεως, βιομηχανίες τροφίμων, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, φανοποιεία, κ.α..

Παρέχουμε συμβόλαια συντήρησης TFM (Total Filtration Management) προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του αέρα που απαιτεί η κάθε εφαρμογή. Το TFM σημαίνει ότι, κατά την περίοδο του συμβολαίου, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και γίνεται αλλαγή φίλτρων, έτσι ώστε να εγγυηθούμε για την ποιότητα του απαιτούμενου αέρα στην κάθε εφαρμογή.

Σακόφιλτρο nanowave
Σακόφιλτρο nanowave
Φίλτρο HEPA
Φίλτρο HEPA