ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Η αποτελεσματική διαχείριση των όμβριων υδάτων στους αστικούς δρόμους και τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας είναι απαραίτητη για την ασφαλή κίνηση οχημάτων και πεζών. Η enflow, κατανοώντας τις προκλήσεις και τη σημασία της παροχής συστημάτων υψηλής απόδοσης, παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξειδικευμένων προϊόντων επεξεργασίας και αποστράγγισης νερού, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να υποστηρίξουν έργα οδοποιίας. Οι λύσεις που προτείνονται για τη μέγιστη ασφάλεια των σύγχρονων οδικών υποδομών βρίσκουν εφαρμογή σε γέφυρες, σήραγγες, σταθμούς διοδίων, σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), κ.α..

Ενδεικτικά προϊόντα που όχι μόνο αυξάνουν την ασφάλεια, αλλά και προστατεύουν το περιβάλλον είναι:

Κανάλια αποστράγγισης τύπου Monoblock
Μονολιθικό σύστημα καναλιού και σχάρας, που μπορεί να τοποθετηθεί εγκάρσια στον δρόμο, ή ακόμα σε ευαίσθητα σημεία που είναι αυξημένα τα κρούσματα κλοπών σε σχάρες.

Απορροές γεφυρών
Με τα συστήματα HSD των γερμανικών προτύπων επιτυγχάνεται διπλή αποστράγγιση, τόσο στο οδόστρωμα, όσο και κάτω από αυτό, στο επίπεδό της μόνωσης. Ιδανικά για γέφυρες.

Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης
Ελαιοδιαχωριστές οδοποιίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ858, σε διάφορα μεγέθη, μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε βιότοπους και προστατευμένες ζώνες, όσο και σε οποιοδήποτε σημείο της οδοποιίας που το νερό των ομβρίων καταλήγει σε φυσικό αποδέκτη.

Σύστημα αποστράγγισης
Έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια έντονες βροχοπτώσεις για μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τα φρεάτια υδροσυλλογής να μην επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες παροχές. Επομένως, τα γραμμικά συστήματα αποστράγγισης είναι μονόδρομος για μια σωστή και ασφαλή αποστράγγιση.