ΕΛΑΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Η χρήση των ελαιοδιαχωριστών ξεκίνησε να εφαρμόζεται σύμφωνα με το DIN 1986-100 διότι τα ελαφρά κλάσματα πετρελαίου, ειδικά αυτά που είναι εύφλεκτα ή η πτητικότητά τους μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτική ατμόσφαιρα, πρέπει να συλλέγονται πριν από το δίκτυο ομβρίων. Η απόρριψη πετρελαιοειδών στις αποχετεύσεις μπορεί να μολύνει τα υπόγεια ύδατα και τον υδροφόρο ορίζοντα, και κατ’ επέκταση το πόσιμο νερό, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις, δημιουργεί εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημιές στη χλωρίδα και πανίδα. Οι ελαιοδιαχωριστές αποτελούν το καταλληλότερο σύστημα για τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων που περιέχουν ελαφρά κλάσματα πετρελαίου και βενζίνης.

Λόγω της διαφοράς πυκνότητας των κλασμάτων πετρελαίου/βενζίνης, το νερό μέσα στον ελαιοδιαχωριστή, διαχωρίζεται από το υπόλοιπο λύμα και ανεβαίνει στην επιφάνεια της δεξαμενής χωρίς να μπορεί εξέλθει από αυτήν. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN858 η χρήση φλοτέρ φράζει την έξοδο όταν το έλαιο φτάσει τη μέγιστη στάθμη του, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί μέσα στη δεξαμενή και να απαιτηθεί η χρήση βυτιοφόρου για το άδειασμα και την επαναλειτουργία του συστήματος.

Οι ελαιοδιαχωριστές χωρίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 858 σε δύο κατηγορίες:

· Ελαιοδιαχωριστής Class I με φίλτρο συσσωμάτωσης για επιτρεπόμενη συγκέντρωση στην έξοδο μέχρι 5ppm
· Ελαιοδιαχωριστής Class II με φίλτρο συσσωμάτωσης για επιτρεπόμενη συγκέντρωση στην έξοδο μέχρι 100ppm

Σε μεγάλες επιφάνειες όπως οδοποιίες, χώρους στάθμευσης κλπ. μπορεί να γίνει η χρήση διαχωριστών υδρογονανθράκων με bypass οι οποίοι απαιτούν λιγότερο χώρο εγκατάστασης. Η χρήση με bypass μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις που δεν αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση υδρογονανθράκων στη βρεχόμενη επιφάνεια.

Η εταιρεία μας διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά ελαιοδιαχωριστών για υπόγεια και υπέργεια εγκατάσταση. Τα συστήματα που παρέχουμε προορίζονται τόσο για απλές εφαρμογές όσο και για εφαρμογές με εξαιρετικά υψηλές παροχές.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.