ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ


Η συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού προκειμένου να περιοριστεί την η χρήση του νερού της ύδρευσης, αποτελεί μια τεχνική που στην απλουστευμένη της μορφή χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα εκτεταμένα σε πολλές περιοχές του ειδικού χώρου.

Τα σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας βρόχινου νερού επιτρέπουν όχι μόνο την επεξεργασία αλλά και την αποθήκευση του βρόχινου νερού σύμφωνα με όλες τις υγειονομικές και υδραυλικές συνθήκες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας όχι μόνο μεγάλα οικονομικά οφέλη στο χρήστη αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη αφού η συλλογή των ομβρίων υδάτων συνδυαστικά με τεχνικές ανακύκλωσης μειώνει το ρυθμό χρήσης των υδατικών πόρων, αυξάνει τα επίπεδα εδαφικής υγρασίας, βελτιώνει την ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα και περιορίζει τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η γενική αρχή του συστήματος στηρίζεται στην συλλογή του βρόχινου νερού της στέγης μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου συστήματος υδρορροών οι οποίες παραλαμβάνουν και απομακρύνουν το νερό. Η ποσότητα νερού που θα συλλεχθεί, αφού πρώτα φιλτραριστεί συγκεντρώνεται σε μια δεξαμενή αποθήκευσης η οποία ανάλογα με τις απαιτήσεις διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και υλικά. Σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή διαστασιολόγηση του όγκου της δεξαμενής αποθήκευσης, η οποία εξαρτάται από το ύψος της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, τη διαθέσιμη επιφάνεια συλλογής (εμβαδόν στέγης) και το συντελεστή απορροής σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

Ετήσια παροχή βρόχινου νερού (λ) = βροχόπτωση (χιλ./έτος) x επιφάνεια (τ.μ.) x συντελεστής απορροής

Υλικό επιφάνειας συντελεστή απορροής
Γρασίδι Κυβόλιθοι Σκυρόδεμα
0,40 0.65 0.75 - 0.9
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλα γκάμα συστημάτων επεξεργασίας βρόχινου νερού, όπως οικιακά, κήπου και μεγαλύτερης κλίμακάς εμπορικά. Η διαστασιολόγηση γίνεται πάντα βάση των εκάστοτε απαιτήσεων σε νερό που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Σε γενικές γραμμές η εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων πρέπει να εναρμονίζεται με την τοπική νομοθεσία. Το επεξεργασμένο, μαλακό, απαλλαγμένο από άλατα νερό της βροχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό όπως στα καζανάκια, στο πλυντήριο των ρούχων, στο πότισμα των κήπων, στο πλύσιμο το αυτοκίνητο αλλά και σε βιομηχανικές εφαρμογές όπως στους πύργους ψύξης, σταθμούς πυρόσβεσης, HVAC κα. Η χρήση πόσιμου νερού σε τέτοιες εφαρμογές δεν είναι απαραίτητη επομένως η επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού παρουσιάζεται ως μια στρατηγική λύση.

Η επαναχρησιμοποίηση των ομβρίων υδάτων για δευτερεύουσες χρήσεις όπως πότισμα και πλύσιμο δαπέδων δεν απαιτεί κάποια επιπρόσθετη φυσικοχημική επεξεργασία. Ωστόσο όταν το νερό χρησιμοποιείται για τα καζανάκια πρέπει να εξασφαλίζεται η ελάχιστη ποιότητα νερού που καθορίζεται από την επικείμενη νομοθεσία. Μετά το rainwater μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστήματα απολύμανσης όπως χλώριο, UV κλπ. Σε περίπτωση που επιλεγεί η λύση της απολύμανσης με χλώριο συνιστάται η ελεύθερη συγκέντρωση χλωρίου μεταξύ 0,2 και 0,6mg/lt. Στην περίπτωση του πλυντηρίου ρούχων δεν απαιτείται κάποια ειδική επεξεργασία όταν το νερό πλύσης φτάνει σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 55 OC. Στις περιπτώσεις των βιομηχανικών εφαρμογών η αναγκαιότητα της μετεπεξεργασίας αναλύεται ανά περίπτωση.

Η enflow διαθέτει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και αξεσουάρ ιδανικά για κάθε εφαρμογή.
· Συστήματα για υπέργεια τοποθέτηση με προφιλτρο
· Συστήματα για υπόγεια τοποθέτηση με προφιλτρο
· Συστήματα για υπόγεια τοποθέτηση με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.