Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού

H enflow αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας σύνθετης βιομηχανικής διεργασίας ή μιας απλής αστικής εφαρμογής, παρέχει διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας του νερού. Μπορούμε να προτείνουμε λύσεις από ένα απλό φίλτρο έως UF (Ultrafiltration), από μια αντίστροφη ώσμωση έως EDI όπου απαιτείται.
Η διαστασιολόγηση και προμήθεια των συστημάτων μας γίνεται με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής συνυπολογίζοντας το αρχικό κόστος, το λειτουργικό κόστος, το κόστος του παραγόμενου νερού και την απόδοση της επένδυσης. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε το επεξεργασμένο νερό για επαναχρησιμοποίηση στην εγκατάσταση για ένα ενεργειακά αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο έργο ή να βελτιώσετε την ποιότητα νερού σε υφιστάμενη κατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τη σωστή λύση στο διαθέσιμο προϋπολογισμό σας.