ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ CARWASH


Το σύστημα ανακύκλωσης νερού του car wash χρησιμοποιείται για την εξυγίανση του νερού που προέρχεται από πλυντήρια αυτοκινήτων είτε αυτά είναι αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Το απόβλητο που παράγεται από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων είναι φορτισμένο από διάφορους ρύπους όπως στερεά κατάλοιπα, καθαριστικά, λάδια και υδρογονάνθρακες. Για τη σωστή και ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του νερού πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια επεξεργασίας:

Σύστημα προ επεξεργασίας όπου τα στερεά και τα λάδια διαχωρίζονται από το νερό λόγω της διαφοράς ειδικών βαρών και της βαρύτητας.

Σύστημα βιολογικής επεξεργασίας, που αποτελείται από ένα βιόφιλτρο και μία δεξαμενή καθίζησης, για την αποδόμηση του οργανικού φορτίου.

Το επεξεργασμένο νερό από την βιολογική επεξεργασία μπορεί να διατεθεί στο περιβάλλον είτε να επαναχρησιμοποιηθεί στη διαδικασία πλύσης των οχημάτων, αφού περάσει από ένα σύστημα φιλτραρίσματος για την περαιτέρω βελτιστοποίηση του.

Η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα που μπορούν να επεξεργαστούν το νερό από το πλύσιμο έως και 100 αυτοκινήτων ενώ η απόδοση του συστήματος είναι:

Στερεά Υδρογονάνθρακες Τασιενεργά
<25mg/lt <0 mg/lt <0,5 mg/lt

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.