Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Πιστεύουμε ότι η μεταφορά γνώσεων είναι θεμελιώδης για το σωστό σχεδιασμό και την τεχνική διαχείριση των έργων. Παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις στην αποστράγγιση κι επεξεργασία του νερού και μοιραζόμαστε την εμπειρία μας με επαγγελματίες του κλάδου, διασφαλίζοντας υψηλής τεχνογνωσίας ενημέρωση.

Με σημαντική παρουσία στο χώρο των αρχιτεκτόνων και των μελετητών, η ομάδα των μηχανικών μας, παρέχει σημαντική πληροφόρηση σε σχέση με τις τεχνολογίες, τα υλικά και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές τους.

Η πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής εκπαίδευση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που εκπροσωπούμε, μας καθιστά έμπιστο συνεργάτη, αφού μέσω της υψηλής εξειδίκευσης είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε προϊόντος, μέσα από μια ευρεία γκάμα προτάσεων και λύσεων.

Θα χαρούμε να μοιραστούμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας μαζί σας

Σχεδιασμός, Μελέτη και Διαστασιολόγηση Συστημάτων

Κάθε έργο, τόσο μεγάλο όσο και μικρό, έχει τις δικές του μοναδικές ανάγκες και απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση του νερού, όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά και για λόγους υγιεινής και προστασίας της δομής των κτιρίων. Οι κρίσιμοι αυτοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας νερού.

Έχουμε διαπιστώσει πως κατά το σχεδιασμό τα συστήματα αποστράγγισης παραβλέπονται ή έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη λανθασμένη διαστασιολόγηση των συστημάτων και, κατά συνέπεια, τη μη σωστή λειτουργία τους ή την αύξηση του κόστους του έργου, η οποία επιφέρει συμβιβασμούς στη φάση της κατασκευής.

Η ομάδα σχεδιασμού της enflow, αποτελούμενη από έμπειρους μηχανικούς, μπορεί να σας βοηθήσει στην ανάπτυξη της κατάλληλης και οικονομικά αποδοτικότερης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για ένα έργο υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα. Η γνώση και η εμπειρία των ανθρώπων μας, μας κάνει να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να μελετάμε με ακρίβεια και συνέπεια κάθε project που μας ανατίθεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις απλά, αποτελεσματικά και εντός προϋπολογισμού.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρούμε την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας

Εγκατάσταση - Τεχνική Υποστήριξη

Υποστηρίζουμε τεχνικά τα υλικά που προμηθεύουμε και καλύπτουμε συμβουλευτικά την εγκατάσταση, διασφαλίζοντας τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων, ώστε να μην υπάρξουν αστοχίες και αποκλίσεις από τη μελέτη και τον αρχικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, με τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης. Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί μας, είναι σε θέση να θέτουν σε λειτουργία τον εξοπλισμό, καθώς και να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν οποιαδήποτε βλάβη, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων.

Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί μας βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας

Έλεγχος και Συντήρηση

Δουλεύουμε με υλικά πιστοποιημένα, που κατασκευάζονται με γνώμονα την αντοχή στο χρόνο.

Οι υπηρεσίες συντήρησης και service που παρέχουμε πραγματοποιούνται με την εφαρμογή ενός τεκμηριωμένου προγράμματος συντήρησης, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο την απόδοση των συστημάτων. Οι εργασίες συντήρησης ποικίλουν, και εξαρτώνται από το είδος του εξοπλισμού.

Η ομάδα μας μπορεί συμβουλευτικά να καθοδηγήσει με σωστές πρακτικές το τεχνικό τμήμα της επιχείρησής σας που πραγματοποιεί τον περιοδικό έλεγχο των συστημάτων, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία τους και ελαχιστοποιώντας την ανάγκη συχνών εργασιών συντήρησης.

Καλέστε μας για τη συντήρηση και τον έλεγχο των συστημάτων σας