ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ


Οι απορροές δαπέδων είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται στα κτίρια για τη συλλογή των γκρι νερών. Τα σιφώνια της εταιρεία μας είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN12056 που καθορίζει το πως, το που και κάτω από ποιες συνθήκες τα σιφώνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και το EN1253 που καθορίζει τις παροχές, τη στεγάνωση, τη θερμοκρασιακή αντοχή, την κλάση φόρτισης κλπ. Υπάρχει μεγάλο εύρος προϊόντων που περιλαμβάνει πλαστικές απορροές ή χυτοσιδηρές, με σιφωνισμό ή χωρίς, με ρύθμιση καθ’ ύψος, με κλείδωμα και κλάσεις φόρτισης που φτάνουν συνήθως μέχρι M125.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.