ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Τα συστήματα διήθησης ή υπόγειες αρθρωτές δεξαμενές αποτελούν συστήματα διαχείρισης όμβριων υδάτων, η χρήση των οποίων μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις της σφράγισης του εδάφους. Συλλέγουν το νερό των σκληρών, μη διαπερατών επιφανειών, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το φυσικό εμπλουτισμό του υδροφόρου, ορίζοντα, στηρίζοντας το φυσικό κύκλο του νερού.

Με τον τρόπο αυτό επιβραδύνεται η διήθηση της απορροής, αφού το νερό διατηρείται κατά το περισσότερο δυνατό μέσα στο σύστημα, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η παλιρροϊκή αιχμή και τα επακόλουθα αστικά πλημμυρικά φαινόμενα. Επιπλέον το αποθηκευμένο βρόχινο νερό έκτος από τον εμπλουτισμό του υπεδάφους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δευτερεύουσες χρήσεις όπως πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, ή την αντικατάσταση του πόσιμου νερού στα καζανάκια.

Αυτή η αρθρωτή δομή έχει μικρό βάρος και εξασφαλίζει την αποθήκευση νερού στον κενό χώρο κατά 95%. Τα κουτιά είναι κατασκευασμένα από PP και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Η εγκατάσταση είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Αρχικά δημιουργείται το σκάμμα και τοποθετείται μια στρώση λεπτόκοκκης άμμου. Στη συνέχεια ανάλογα με την τελική χρήση του προς διάθεση νερού, χρησιμοποιούνται για τη διήθηση κατάλληλα γεωυφάσματα ή /και γεωμεμβράνες. Έπειτα, τοποθετούνται μέσα στο σκάμμα τα κουτιά διήθησης βάση της αρχικής διαστασιολόγησης. Όλο σύστημα «ντύνεται» με το γεωύφασμα ή/και γεωμεμβράνη και επιχώνεται με άμμο.

Η υπόγεια τοποθέτηση του συστήματος επιτρέπει τις επιφανειακές διαμορφώσεις τοπίου ακόμα κι αν απαιτούνται διελεύσεις βαρέων οχημάτων.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.