ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Η enflow διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε λύσεις αποστράγγισης κι επεξεργασίας νερού σε αεροδρόμια, καθώς έχει δώσει λύσεις και προμηθεύσει τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», αλλά και περιφερειακά αεροδρόμια εντός Ελλάδας. Είτε πρόκειται για απλές αισθητικές λύσεις, όπως σχάρες σχισμής σε χώρους κοινού, είτε για πιο σύνθετες λύσεις, όπως επεξεργασία νερού και λυμάτων, οι μηχανικοί της enflow παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις προμήθειας κι εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Η γκάμα των προϊόντων της εταιρείας βρίσκει εφαρμογή τόσο εντός των αεροδιαδρόμων, όσο και κτηριακά, αλλά και σε περιφερειακές τεχνικές υποδομές, όπως γέφυρες, σήραγγες, τερματικοί σταθμοί.

Η πιο απαιτητική εφαρμογή αποστράγγισης, αφού τα φορτία που δέχονται τα συστήματα είναι τεράστια και φτάνουν σύμφωνα με το πρότυπο EN1433 σε κλάσεις φόρτισης F900. Χαρακτηριστικά προϊόντα εφαρμογής σε αεροδιαδρόμους είναι τα κανάλια αποστράγγισης τύπου σχισμής, που μπορούν να αποφορτίσουν μεγάλες επιφάνειες. Τα ύδατα οδηγούνται μέσω προκατασκευασμένων καναλέτων σε τυποποιημένα συστήματα ελαιοδιαχωρισμού κατά EN858 και στη συνέχεια, μέσω συστημάτων διήθησης, στο έδαφος.
Στα κτηριακά απαιτείται η επεξεργασία του πόσιμου νερού, επομένως, ενδεικτικά, μπορεί να απαιτηθεί η χρήση αποσκληρυντών ή μονάδας παραγωγής διοξειδίου το χλωρίου. Σημαντικό στοιχείο, λόγω της ύπαρξης πολλών εστιατορίων, είναι η κεντρική διαχείριση του λίπους με συστήματα αυτόματων λιποσυλλεκτών, που αφενός μεν προστατεύει τα δίκτυα των σωληνώσεων από τις επικαθήσεις λίπους κι αφετέρου η διαδικασία εκκένωσης γίνεται μια απλή διαδικασία χωρίς οσμές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στις απορροές και στα σιφώνια για τα μπάνια, αφού σε τέτοιες υποδομές πρέπει να εξασφαλίζεται η πυραντοχή και πυρασφάλεια.
Κατά την κατασκευή των αεροδρομίων δημιουργούνται αρκετές τεχνικές υποδομές, όπως δρόμοι πρόσβασης, γέφυρες, σήραγγες, τερματικοί σταθμοί. Η γκάμα των προϊόντων της enflow περιλαμβάνει καλύμματα φρεατίων, σημειακές απορροές, κανάλια αποστράγγισης, ρείθρα αποστράγγισης, τα οποία όχι μόνο εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια, αλλά προσφέρουν κι ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα.