ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΝΑ

Οι απορροές για τρένα τοποθετούνται σε γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελούνται από δύο τμήματα, το κάτω τμήμα με φλάντζα για τη σωστή τοποθέτηση της στεγανωτικής μεμβράνης και το άνω τμήμα με τη σχάρα στην επιφάνεια υπερχείλισης. Το σύστημα διαθέτει ανοίγματα στο επίπεδο της μεμβράνης, για να παραλαμβάνει τα όμβρια που υπάρχουν στο επίπεδο αυτό, ενώ η σχάρα έχει ανοίγματα τέτοιας διαμέτρου ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αποστράγγιση χωρίς να εισέρχονται σκύρα τα οποία μπορούν να φράξουν τους αγωγούς.
Το σύστημα είναι κατάλληλο για πλάκα σκυροδέματος πάχους d=300 mm.Mε έξοδο DN 200.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.