ΤΟΥΝΕΛ ΔΙΗΘΗΣΗΣ

Τα τούνελ διήθησης αποτελούν ευρέως διαδεδομένα συστήματα διήθησης ομβρίων υδάτων, αλλά και επεξεργασμένων λυμάτων, τα οποία εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη ισοκατανομή του νερού στο έδαφος, ακόμη και σε περιοχές όπου αυτό έχει καταστεί αδιαπέραστο.

Έχουν αρθρωτή δομή και είναι σχεδιασμένα να δημιουργούν ένα δίκτυο υπόγειών δεξαμενών για τη διαχείριση του βρόχινου νερού. Η μεγάλη επιφάνεια τους εγγυάται γρήγορη και αποτελεσματική διάθεση του νερού στο υπέδαφος.

Το σύστημα αποτελείται από μια διαδοχή συνδεδεμένων πλαστικών τούνελ και ένα τερματικό κλεισίματος στα δύο άκρα κάθε σειράς στοιχείων. Η εγκατάσταση γίνεται σε ένα μόνο επίπεδο, σε μια ή περισσότερες παράλληλες σειρές.
Ο όγκος του τούνελ εξαρτάται από τον όγκο του νερού που συλλέγει, λαμβάνοντας πάντα υπόψη παραμέτρους όπως η βροχόπτωση, το είδος του εδάφους, η επιφάνεια αποστράγγισης και τα φορτία που εφαρμόζονται. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και χάρη στην υψηλή αντοχή του μπορεί να τοποθετηθεί σε περιοχές που γίνεται διέλευση βαρέων οχημάτων.

Τα τούνελ διήθησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την υπόγεια διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων που εξέρχονται μετά από κατάλληλη επεξεργασία σε ΕΕΛ.

Αποτελούν την κατάλληλη λύση σε περιοχές που δε συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.