ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ


Η εταιρεία μας διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην απολύμανση του νερού με τις πιο σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες. Οι λύσεις που προσφέρουμε προκύπτουν ύστερα από λεπτομερή έλεγχο και μελέτη της ποιότητας του νερού (πλήρης φυσικοχημικός και μικροβιολογικός έλεγχος), παροχή, εποχικότητα και τελική χρήση. Υπάρχει δυνατότητα ανάλογα με την περίπτωση να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε απολυμαντικό μέσο ώστε το νερό να μπορεί να διατεθεί ασφαλές ακόμα και για πόσιμη χρήση απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, ιούς και βακτήρια που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του νερού εξαρτάται από το μικροβιολογικό και οργανικό φορτίο, από τα αιωρούμενα στερεά και από το κόστος της εγκατάστασης.

Η enflow παρέχει συστήματα απολύμανσης με:

Η χλωρίωση αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο απολύμανσης του νερού και εφαρμόζεται σε πόσιμο νερό, σε νερό κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και σε νερό που προέρχεται από επεξεργασία λυμάτων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του χλωρίου έναντι άλλων απολυμαντικών ουσιών, είναι η ισχυρή δραστικότητα του σε πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και η υπολειμματική του δράση, καθώς παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα μέσα στο νερό και λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας. Η επιλογή της μορφής που θα χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του νερού εξαρτάται από το κόστος, τις συνθήκες ασφαλείας και τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης. Οι συσκευές χλωρίωσης διατίθενται σε δυο διατάξεις: με δοσομετρητή και αντλία ή με παράλληλη σύνδεση και χρήση ταμπλετών. Οι συνηθέστερες εφαρμογές της χλωρίωσης είναι σε νερό γεωτρήσεων, σε νερό δεξαμενών, σε νερό πισίνας, σε νερό με μεταβαλλόμενη ροή και σε νερό από τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων. Η ομάδα μας, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει οποιαδήποτε εφαρμογή χλωρίωσης νερού, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

Το διοξείδιο του χλωρίου έχει ισχυρή απολυμαντική δράση και σε σύγκριση με το ελεύθερο χλώριο είναι περισσότερο αποτελεσματικό έναντι των παθογόνων βακτηρίων, σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Είναι όμως ασταθές αέριο και δεν μπορεί να παραχθεί σε εμπορεύσιμη μορφή, αλλά πρέπει να παράγεται στο σημείο χρήσης κάτω από αυστηρές και στανταρισμένες nδιαδικασίες. Η γεννήτρια διοξειδίου του χλωρίου βασίζεται στην μίξη διαλύματος υδροχλωρικού οξέος και χλωρίτη σε καθορισμένες συγκεντρώσεις παράγοντας διάλυμα CLO2 έτοιμο προς χρήση. Η απολύμανση του νερού με χρήση διοξειδίου του χλωρίου (CLO2) γίνεται με ένα σύστημα δοσομέτρησης και αυτόματης τροφοδοσίας σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου. Τα συστήματα απολύμανσης νερού με χρήση διοξειδίου του χλωρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών καθώς και σε περιπτώσεις επεξεργασίας νερού ψύξεως.

Η απολύμανση με τη χρήση λυχνιών υπεριώδους φωτός αποτελεί μια φυσική διαδικασία και επιτυγχάνεται με τη διέλευση του νερού μέσα από ειδικές συσκευές εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), που αδρανοποιούν τους μικροοργανισμούς μέσω της απορρόφησης του φωτός. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την καταπολέμηση των βακτηρίων και πολλών παθογόνων μικροοργανισμών όπως E. Coli, Legionella, Salmonella, Hepatitis, κ.α. Διατίθενται σε μεγάλη κλίμακα, για απλές χρήσεις μέχρι ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπόγεια νερά ή νερά προς εμφιάλωση. Έχουν χαμηλό κόστος, εύκολη εγκατάσταση και δεν επηρεάζουν τη χημική σύσταση του νερού.


Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλες για όλες τις περιπτώσεις μικροβιολογικής επιμόλυνσης του νερού, καθώς παρουσιάζουν μια πιο ήπιας μορφής μικροβιολογική εξυγίανση. Επιπλέον η υπεριώδης ακτινοβολία δεν έχει υπολειμματική δράση γιʼ αυτό ανάλογα την εφαρμογή, πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους απολύμανσης.
Το όζον είναι το ισχυρότερο από τα κοινά απολυμαντικά και καταστρέφει όλους τους μικροοργανισμούς που εμπεριέχονται στο νερό. Λόγω της ιδιότητας που διαθέτει να μην επηρεάζει τη γεύση του νερού, χρησιμοποιείται ως επί το πλείστων σε μονάδες εμφιαλώσεως νερών. Η δράση του επηρεάζεται από το pH του νερού, το μονοξείδιο ή διοξείδιο του άνθρακα και από διάφορες οργανικές ή ανόργανες ουσίες που βρίσκονται στο νερό. Επειδή στη θερμοκρασία και πίεση του περιβάλλοντος είναι ένα ασταθές αέριο, πρέπει να παρασκευάζεται στο επί τόπου στο σημείο χρήσης. Μετά την εισαγωγή του στο νερό, παραμένει για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αρκετό για την απολύμανση και στη συνέχεια αποσυντίθεται.


Η enflow προμηθεύει συστήματα οζόνωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απλές εφαρμογές όπως κολυμβητήρια, πισίνες και υδρομασάζ αλλά και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

    Ενδιαφέρεστε;

    Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.