Συστήματα Συλλογής και Αποστράγγισης νερού

Η ομάδα της enflow έχει πολυετή εμπειρία στην προμήθεια, διαστασιολόγηση, παροχή συμβουλών αλλά και το σχεδιασμό ολοκληρωμένων και βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης επιφανειακών υδάτων. Τα συστήματα βιώσιμης αποστράγγισης, στοχεύουν στον έλεγχο της απορροής των επιφανειακών υδάτων που προκύπτουν από τις βροχοπτώσεις και από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ώστε να ρυθμίζουν των όγκο της απορροής και να μειώνουν την πίεση στα συστήματα αποχέτευσης. Τα συστήματά μας είναι οικονομικά, αποδοτικά και βοηθούν τους μελετητές, τους αρχιτέκτονες, τους κατασκευαστές και τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν πιο ‘πράσινες΄ υποδομές.
Η φιλοσοφία μας στην επιφανειακή αποστράγγιση συνοψίζεται στη διατήρηση και δημιουργία καλύτερων χώρων για τον άνθρωπο, προλαμβάνοντας πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα. Η δομή του υπεδάφους, το ύψος βροχής, η επιφάνεια απορροής το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα είναι κάποιες μόνο από τις παραμέτρους που συνυπολογίζουμε για τη σωστή επιλογή των προϊόντων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.